Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine


Babia Góra
widok z OW Hanka
w Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2013Spotkanie Bibliotek Partnerskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi

Spotkanie Bibliotek Partnerskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi jako Biblioteka Wiodącą w II rundzie PRB , w ramach otrzymanego Mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zorganizowała cztery spotkania, w tym jedno wirtualne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

W spotkaniach uczestniczyli: Grażyna Sutor –kierownik GBP w Bystrej, Jolanta Kupczyk – kierownik GBP w Radziemicach, Lucyna Malczyk – kierownik GBP w Zawoi, Józefa Antos – bibliotekarz GBP w Radziemicach, Danuta Suwada – bibliotekarz GCK i Czytelnictwa w Zembrzycach, Barbara Małysa, Dorota Tomczak – bibliotekarze GBP w Zawoi. Natomiast spoza środowiska bibliotekarskiego obecni byli: Katarzyna Fujak – starszy specjalista do spraw dydaktyki BgPN w Zawoi, Lidia Olesińska-Dolech – prezes Stowarzyszenia KultArt, Anna Mazur – dyrektor BCK w Zawoi, Grażyna Trzebuniak – kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zawoi. Pierwsze spotkanie „Księga Natury” odbyło się 11 lipca br. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego i miało charakter warsztatowy. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Fujak. Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia przyrodniczych warsztatów edukacyjnych oraz poznali sposoby wykorzystania najbliższego środowiska w twórczych działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto zapoznali się ze sposobami połączenia przestrzeni bibliotecznej z przyrodą. Na zakończenie spotkania uczestnicy zwiedzili Ogród Zmysłów, w którym prezentowana jest babiogórska roślinność. Kolejne spotkanie odbyło się 29 lipca br. w Pracowni Cacane Patchworki w Zawoi. Tym razem były to warsztaty artystyczne z upcyklingu , które prowadziła Pani Lidia Olesińska-Dolech. W czasie spotkania bibliotekarze oraz lokalni partnerzy zdobyli praktyczną wiedzę na temat upcyklingu, poznali różne sposoby wykorzystania odpadów do celów artystycznych i edukacyjnych. Oprócz tego w formie prezentacji multimedialnej zostali zapoznani z nowatorskimi inicjatywami Pracowni Artystycznej Cacane Patchworki. Warsztaty były połączone ze wspólnym zwiedzaniem Galerii Sztuki Ludowej „ Na Uciechę”, gdzie uczestnicy podziwiali wyroby artystyczne lokalnych twórców ludowych. Natomiast 29 sierpnia br. miało miejsce trzecie spotkanie poświęcone współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Pani Lucyna Malczyk - kierownik GBP w Zawoi zapoznała uczestników spotkania z inicjatywą zawiązanego partnerstwa lokalnego . Omówiła fazy i etapy budowania partnerstwa , umiejętności przydatne w partnerstwie , zadania biblioteki jako inicjatora współpracy partnerskiej. Był to również czas na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń związanych z realizacją projektów edukacyjnych w ramach Konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka. Z kolei 30 sierpnia br. za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype odbyło się ostatnie spotkanie bibliotek partnerskich. Tematem telekonferencji było „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy