Spotkanie pasterskie

Gospodarcze wykorzystanie potencjału rolniczego i przyrodniczego w Karpatach było tematem spotkania pasterskiego, które odbyło się 15 listopada br. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.

Spotkanie prowadził Józef Michałek, członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne, który przedstawił Program Strategiczny Terenów Wiejskich 2014-2020 oraz mówił o działaniach pasterskich na rzecz bioróżnorodności poprzez tradycyjny wypas owiec na terenach otwartych w ramach projektu Karpaty Łączą.
Bardzo ciekawie o realizacji Redyku Karpackiego opowiadał Piotr Kohut, główny realizator redyku i jego pomysłodawca. W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego i Babiogórskiego Parku Narodowego oraz mieszkańcy gminy Zawoja.