Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine


Babia Góra
widok z OW Hanka
w Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2014Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to klucz do podejmowania działań i decyzji w dialogu z mieszkańcami. To narzędzie, które przynosi korzyści nie tylko lokalnej społeczności, ale także władzom i decydentom. Gmina Zawoja w tym roku wzięła udział w projekcie dotyczącym konsultacji społecznych – "Dyskutujemy – Decydujemy - Działamy". W ramach projektu przedstawiciele gminy wzięli udział w szeregu warsztatów i szkoleń ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji partycypacyjnych.

Zajęcia objęły zagadnienia: demokracja partycypacyjna, udział w konsultacjach, narzędzia kontroli obywatelskiej, dialog i partnerstwo z samorządem, przeciwdziałanie nierówności w konsultacjach. Dzięki udziałowi w projekcie przeprowadzono konsultacje dotyczące Centrum Górskiego Korona Ziemi. Celem spotkań było przekazanie jak najszerszej wiedzy o inwestycji mieszkańcom gminy oraz uzyskanie informacji zwrotnej o pomysłach na rozwinięcie oferty przy Centrum Górskim Korona Ziemi. W Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyły się dwa spotkania, w których wzięło udział około 40 osób. Moderatorami konsultacji były przedstawicielki Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Uczestnicy mogli zadawać pytania a także zgłaszać swoje pomysły członkom zarządu Centrum Górskiego Korona Ziemi - Bartoszowi Krawczakowi oraz Wojciechowi Chowaniakowi. W czasie drugiego spotkania odbyła się także wizyta uczestników na terenie budowy inwestycji. W ramach konsultacji nadal można wypełniać ankietę dotyczącą CGKZ, która została zamieszczona na stronie www.wspoldecydujemy.pl. W najbliższym czasie przedstawimy wyniki ankiety na stronie zawoja.pl.

Anna Kulka

Fotografie: Józef Figura

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy