Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2014Babiogórskie Puzzle Kultury

Babiogórskie Puzzle Kultury

Zakończony został projekt „Babiogórskie Puzzle Kultury”. W jego ramach zrealizowano siedem inicjatyw.

Jesienne spotkania kobiece
Celem inicjatywy było zintegrowanie kobiet, mieszkających w Zawoi. Poprzez Spotkania zacieśniła się współpraca z Babiogórskim Centrum Kultury. Kobiety, mające swoje pasje, chętnie dzieliły się z pozostałymi uczestniczkami projektu swoimi pomysłami. W czasie spotkań można było się wiele nauczyć, porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami a przede wszystkim przekonać się, jak wielka siła tkwi w kobietach-matkach. Zaproponowane były różne warianty edukacji oraz relaksu zarówno duchowego jak i fizycznego dla Kobiet Matek mieszkających w Zawoi.

Powitanie Jesieni
Impreza zintegrowała społeczność lokalną poprzez wspólną pracę i zabawę, ukazała kultywowanie tradycyjnych obyczajów babiogórskich (gry i zabawy dla dzieci; tradycyjne pieśni babiogórskie); przypomniała młodym mieszkańcom Zawoi zapominanego już zawodu furmana, metod pracy w polu (wspólne wykopki).

Tanecznie jesień zacząć
Inicjatywa zintegrowała najmłodszych mieszkańców sołectwa Zawoja Wełcza oraz zaktywizowała rodziców do zaangażowania się w życie społeczne, pobudziła i ożywiła potencjał kulturotwórczy uczestników oraz rozwinęła ich pasje artystyczne, przełamała  bariery odległości w dostępie do oferty kulturalnej.

Na zbójnickim szlaku w Skawicy
Inicjatywa przyczyniła się do stworzenia  pierwszego w gminie Questu na rzecz promocji regionu Skawicy przy wykorzystaniu wizerunku słynnego zbójnika Józefa Baczyńskiego.  Zintegrowała mieszkańców sołectwa Skawica i Skawica Sucha Góra oraz poszerzyła edukację regionalną mieszkańców.

Kultura na Orliku
Inicjatywa zaangażowała i zaktywizowała różne grupy wiekowe mieszkańców Zawoi i Skawicy. Zintegrowała mieszkańców gminy Zawoja, przeciwdziałała wykluczeniu z życia społecznego osób niepełnosprawnych oraz kształtowała postawy tolerancji u dzieci i młodzieży poprzez współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi, wspierała talenty i pasje poprzez działania plastyczne, literackie i rękodzielnicze, ukazała wpływ kultury na sport.

Artysta mały i duży swoją twórczością dobrze się nam wszystkim przysłuży
Inicjatywa umożliwiła dzieciom spędzenia wolnego czasu i rozwinęła ich zdolności artystyczne poprzez udział w warsztatach plastycznych. Pomogła rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom ciekawych zajęć i umożliwiła im zaprezentowanie szerszemu ogółowi swojego dorobku artystycznego.

Młodzi zawojscy fotografowie
Inicjatywa przyczyniła się do stworzenia pierwszej wystawy młodych fotografów z gminy Zawoja oraz stworzenia platformy współpracy, wymiany poglądów dla młodych ludzi z Zawoi zajmujących się amatorsko fotografią. Ukazała potencjał kulturotwórczy tkwiący w młodych ludziach szerokiemu gronu odbiorców poprzez realizację wystawy.


Dzięki zrealizowanym inicjatywom Kobiety - Matki postanowiły kontynuować spotkania w Pracowni Cacane Patchworki i realizować się również na innych płaszczyznach.

Powitanie Jesieni ma stać się cykliczną imprezą w Sołectwie Zawoja Mosorne.

Mieszkańcy Zawoi Wełczy tak bardzo "zarazili się" tańcem, że kobiety spotykają się  na zajęciach tanecznych, a dzieci biorące udzial w projekcie kontynuują zajęcia taneczne.

Zajęcia plastyczne będą w dalszym ciągu odbywały się w naszym centrum.

Planujemy również kontynuację siódmej inicjatywy, organizując następny konkurs fotograficzny. Przede wszystkim zaś chcemy na rok 2015  zaplanować wprowadzenie budżetu obywatelskiego w naszym centrum.

„W imieniu swoim i kolegów, biorących udział w projekcie, chciałbym serdecznie podziękować za możliwość realizacji mojego pomysłu. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale dzięki temu wiele się nauczyłem. Filip Fujak”

„Ta radość dzieci, iskierki w oczach, uśmiech na ich rozbawionych buziach jest najlepszą nagrodą dla wszystkich, którzy zaangażowali się w ten projekt niech będzie też inspiracją do dalszych działań i nowych pomysłów kulturalnych. Agata Matyja, Jolanta Bojarowicz”

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy