Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeAKTUALNOŚCIAktualności 2014Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi wraz z Zespołem Szkół w Zawoi Centrum uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 2.

Główne cele projektu to:

 • zwiększenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
 • poprawa jakości obsługi czytelniczej
 • wypracowanie modelu współpracy bibliotek publicznych i szkolnych.

Wniosek o dofinansowanie złożyła Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi. Całkowita wartość projektu to 3940 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zakup lektur oraz nowości wydawniczych. W październiku br. Biblioteka Publiczna wraz z udziałem władz samorządowych Gminy Zawoja, przekazała w depozyt Bibliotece Szkolnej działającej przy Zespole Szkół w Zawoi Centrum 201 książek. Szczegółowy wykaz zakupionych lektur i nowości wydawniczych znajduje się na stronie internetowej www.biblioteka.zawojainfo.pl.

Ponadto w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną a Zespołem Szkół w Zawoi Centrum przeprowadzono szereg działań promujących literaturę i czytelnictwo. W dniach 24.09- 26.09.2014 uczniowie kl. II SP uczestniczyli w zajęciach Zaczarowany świat baśni, w czasie których zostali zapoznani z wybranymi baśniami Braci Grimm, Hansa Christiana Andersena, Charlesa Perraulta. Cykl lekcji zakończył konkurs literacki, podczas którego nagrodzono następujących uczniów:

 • I miejsce – Bartosz Smyrak
 • II miejsce – Klaudia Pluta, Gabriela Kudzia
 • III miejsce – Eryk Komm, Michał Kudzia.

Kolejne działanie przeprowadzone w ramach projektu to Konkurs poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Celem konkursu było promowanie poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. W dniu 18.11.br. Komisja Konkursowa oceniła uczestników i ogłosiła następujące wyniki:

 • I miejsce – Bartosz Bachul, Kamil Olszówka
 • II miejsce- Kamil Mętel, Michał Wolczko
 • III miejsce – Edwin Giertuga.

Z poezją dzieci spotkały się również na warsztatach plastycznych Malarska interpretacja wierszy Juliana Tuwima. W czasie tego spotkania uczestnicy byli inspirowani wierszami i wykonali prace plastyczne obrazujące świat poezji Juliana Tuwima.

Natomiast młodzież gimnazjalna brała udział w działaniu Mały literat, którego celem było kształcenie umiejętności pisania recenzji książek oraz poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi. W dniu 13.11. br. uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami pisania recenzji , a następnie samodzielnie zredagowali teksty promujące ich ulubione utwory. Powstałe prace były na wysokim poziomie .Organizatorzy postanowili nagrodzić recenzje takich uczestników, jak : Kinga Szarlej, Madej Zuzanna, Dominika Lasa, Agnieszka Malczyk, Ewa Sobczak- Rzewnicka, Kacper Pająk, Karolina Gancarczyk, Patrycja Matyja, Patryk Kudzia, Sabina Chowaniak, Julia Pacyga, Jadwiga Basiura.

W ramach projektu zorganizowano również wystawę Bohaterowie naszych lektur, na której były prezentowane prace plastyczne uczniów kl. I-III oraz IV-VI. Były to ilustracje ulubionych bohaterów literackich, powstałe na podstawie wcześniej czytanych i analizowanych lektur. W ramach współpracy przeprowadzono także Konkurs Czytelniczy w świecie książek Małgorzaty Musierowicz. Na podstawie opracowanego scenariusza uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Wykazali się znajomością treści utworów Opium w rosole oraz Kwiat kalafiora. W dniu 21.11.br. Komisja Konkursowa ogłosiła następujące wyniki:

 • I miejsce – Zuzanna Madej,
 • II miejsce - Jadwiga Basiura,
 • III miejsce – Izabela Kudzia.

Przedstawione wyżej działania w dużym stopniu przyczyniły się do promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy projektu będą w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania na rzecz podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania zainteresowań literackich.

Tekst i zdjęia: Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy