Plac w Zawoi Centrum

Zakończyły się prace przy budowie placu rekreacyjnego w Zawoi. Inwestycja ta powstała w ramach porozumienia ustalającego dodatkowe zobowiązania dla nabywcy działek w Zawoi Centrum (Supermarket Lewiatan Rajski). Nowy właściciel zobowiązał się do budowy ogólnodostępnego placu rekreacyjno - wypoczynkowego w centrum Zawoi.

Prace wykonane zostały przez firmę korn&szlachtowski&szatko. Skwerek obsadzony zostanie ozdobnymi krzewami. W przyszłości zamontowane zostanie oświetlenie, usunięty słup elektryczny oraz zakupione zostaną kosze na śmieci. Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 442 697,47 PLN.