Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń

HomeAKTUALNOŚCIInformacje UG

Wiadomości Urzędu Gminy Zawoja

  • Ogłoszenie o konkursie   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez...

  • KOMUNIKAT W sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.   Na zlecenie Powiatu Suskiego Firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń 2017 -...

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni Adres: 34-222 Zawoja dla której organem prowadzącym jest Gmina Zawoja   1.1. Do konkursu może przystąpić osoba, która...

  • 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich   Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100...

  • Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski   Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

  • Zawoja, dnia 16 marca 2017 r. RG. 0012.7.13.2017.SBR   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm....

  •          Zawoja, dnia 14.03.2017r. RG. 0012.4.4.2017.SBR ZAWIADOMIENIE         Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z...

  • Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży gminy Zawoja   1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na...

  • OGŁOSZENIE Poszukujemy właściciela psa znalezionego w Zawoi Górnej. Informacji na jego temat udziela Gabinet Weterynaryjny w Zawoi pod nr telefonu 33 8775 050 lub 602 192 467  

  • GKI.7031.27.2017.AK Zawoja, dnia 15.03.2017r.   Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro   W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z...

Reklama

Pod Diablakiem

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy