Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Wyciągi "Wojtek"
Zawoja Czatoża

HomeCENTRUM KULTURYRealizowane projektyBabiogórskie Puzzle Kultury

Babiogórskie Puzzle Kultury

nck"Babiogórskie Puzzle Kultury" to projekt ukierunkowany na zwiększenie partycypacji społecznej i integracji w obszarze kultury w gminie Zawoja. Poprzez innowacyjne metody i narzędzia partycypacji takie jak World Cafe, Kawiarenka Obywatelska, Sąd Obywatelski zdiagnozujemy potrzeby i pomysły na realizację kilku projektów oddolnych w gminie Zawoja oraz przeprowadzimy diagnozę kultury.

Narzędzia/metody, które zostaną użyte to: 1. "Zebrania Sołeckie Całkiem Kulturalne", 2."Kawiarenka  Obywatelska" – wywiady grupowe. 3. Ankiety. Wybór pomysłów nastąpi za pomocą metody konsultacji społecznej jaką jest "Sąd Obywatelski".

Wszystkie przewidziane w pierwszej części projektu działania nastawione są na szerokie otwarcie Babiogórskiego Centrum Kultury na inicjatywy oddolne, odkrywanie potencjału kulturotwórczego we wszystkich częściach gminy i nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Stworzona diagnoza pozwoli na odpowiedzialne i profesjonalne kształtowanie programu BCK.
 


AKTUALNOŚCI 

  • Zakończyliśmy nabór ankiet oraz wywaidy grupowe konieczne do stworzenia diagnozy kultury w gminie Zawoja. Odbyły się także dwa spotkania informacyjne dotyczące możliwości realizacji swoich pomyłów na wydarzenia kulturalne. Odbyły się także dwa  „Zebrania Sołeckie Całkiem Kulturalne”.

  • W wyniku konkursu napłynęło 7 inicjatyw. Powołano Jury w skład którego weszła: Pani Anna Miodyńska - opiekunka ze strony NCK, Anna Kulka (Mazur) - Dyrektor BCK, Alina Kuś - w-ce wójt gminy Zawoja, Lucyna Oczkowska - kierownik Zespołu do Spraw Oświaty, działającego przy gminie. Jurorzy uzyskali materiały dotyczące każdej inicjatywy i wysłuchali pomysłodawców. W efekcie wspólnej dyskusji i zgody wszystkich stron na pewne modyfikacje pomysłów (w niektórych przypadkach cięcia budżetowe) zdecydowano się na dofinansowanie wszystkich inicjatyw.
    W rezultacie z pomysłów powstała kolorowa układanka kulturalna, na którą składają się działania wykreowane w głowach obywateli gminy Zawoja. Na pierwszym puzzlu znajdują się działania skierowane do kobiet, których pomysłodawczynią jest młoda, aktywna mama. Na drugim sołtyska z Zawoi Mosorne wymalowała wspólne powitanie jesieni na zawojskich "furmankach". Trzecia część układanki to roztańczone warsztaty dla dzieci w jednym z najbardziej odległych przysiółków w gminie – Zawoi Wełczy – pomysł nieformalnej grupy rodziców. Czwarty puzzel namalowali obywatele Skawicy inspirując się historią zbójnika Józefa Baczyńskiego. Piąty należy do młodego fana piłki nożnej, który postanowił budować "kulturę na Orliku". Szósta część układanki to wystawa zdjęć młodych zawojskich fotografów, a ostatnia dopełniająca całość t warsztaty "Artysta mały i duży swoją twórczością dobrze się nam wszystkim przysłuży".
    Ten barwny kolaż pomysłów został stworzony przez ludzi w różnym wieku i wszystkie działania skierowane są do szerokiej publiczności. Szczegółowy harmonogram działań już wkrótce na stronie zawoja.pl oraz na profilu FB Babiogórskiego Centrum Kultury. Informacje dotyczące poszczególnych inicjatyw będą także dostępne na plakatach na gminnych tablicach informacyjnych.Pliki do pobrania:

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014

 

Projekt jest realizowany w ramach programu
DOM KULTURY+ Narodowego Centrum Kutlury.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy