Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

Patriotyzm to my !

Projekt zakłada edukację młodzieży gimnazjalnej z gminy Zawoja z zakresu patriotyzmu historycznego oraz obywatelskiego.

 

  

 

Działania dzielimy na trzy grupy:

  1. związane z poznawaniem swojej małej ojczyzny i osób na jej rzecz działających (PORTRET SPOŁECZNIKA)
  2. związane z poznawaniem zasad aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez udział w warsztatach oraz organizację happeningu przez młodzież i napisanie petycji do wójta i rady gminy dotyczącej pomysłu młodzieży na np. zagospodarowanie jakiejś przestrzeni w Zawoi (pomysł zostanie wybrany demokratycznie podczas warsztatów)
  3. związane z patriotyzmem historycznym - konkurs pieśni patriotycznych - organizacja wieczornicy z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - działanie "Patriotyzm w moim domu" - zebranie przez uczniów historii rodzinnych związanych z patriotyzmem oraz ich publikacja - konkurs na kartkę na okoliczność 11 listopada.

Projekt zostanie zamknięty debatą oksfordzką na temat patriotyzmu. Celem debaty będzie wymiana poglądów ukazanie jak ważna jest zarówno pamięć o przeszłości, znajomość historii, hymnu itd. jak również szeroko pojmowane uczestnictwo w życiu publicznym, wypełnianie obowiązków obywatelskich oraz korzystanie z praw które daje ustrój demokratyczny.

Wiele działań związanych jest z nabyciem przez aktywną młodzież konkretnych umiejętności związanych z życiem obywatelskim, jest to podyktowane faktem iż aktywność społeczna w gminie jest bardzo niska (więcej w uwagach).
 AKTUALNOŚCI:

  • 10 maja odbyło się pierwsze szkolenie dla młodzieży z Wolontariatu Kultury na temat „Obszary i formy działań w sektorze III” – więcej na: www.zawoja.pl/aktualnosci/aktualnosci-2014/624-start-projektu-patriotyzm-to-my
  • zakończono nabór prac uczniów dotyczących tematu „Patriotyzm w moim domu” - obecnie trwa praca nad wyborem poszczególnych prac do publikacji
  • w dniach 30-31 lipca odbędą się warsztaty dla Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja oraz dla Wolontariuszy Kultury, warsztaty są zamknięte

 

 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” 
realizowanego przez Muzeum Historii Polski

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy