Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine


Babia Góra
widok z OW Hanka
w Zawoi Składy

HomeCENTRUM KULTURYSprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

ROK 2018

  • Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej przedstawiam link do opublikowanych sprawozdań finansowych za 2018r. dotyczących jednostek obsługiwanych przez Urząd Gminy w Zawoi zawierające: Bilans jednostki, Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

    Sprawozdanie Babiogórskiego Centrum Kultury za 2018 rok

    BIP UG Zawoja - Sprawozdania Jednostek Obsługiwanych przez Urząd Gminy w Zawoi

 

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy