Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

Zespół Babiogórskiego Centrum Kultury

mgr Anna Kulka 

Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury

Absolwentka administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dyplomacji Kulturalnej Collegium Civitas. W czasie studiów należała do Koła Naukowego Studentów Administracji, gdzie pełniła funkcję koordynatora Sekcji Sponsoringowej oraz do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym samym okresie rozpoczęła także współpracę ze Stowarzyszeniem Sztukon z Lublina oraz z Przestrzenią Inicjatyw Twórczych TEKTURA, w której była inicjatorką powstania a potem koordynatorką działań Klubu Seniorów STRUMYK oraz Świetlicy Animacyjnej dla dzieci. Równolegle realizowała praktyki w firmie Acton Training Centre gdzie nabywała umiejętności tworzenia i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL). W roku 2010 podjęła pracę w w/w firmie jako asystent koordynatora projektów. Cały czas jednak związana byłą z działalnością kulturalną w Lublinie, dlatego już rok później rozpoczęła pracę jako koordynator ukraińsko – polsko – niemieckiego projektu TransMisja realizowanego przez Fundację Trans Kultura. W roku 2011 podjęła współpracę zawodową z Warsztatami Kultury w Lublinie, gdzie odpowiedzialna była za pozyskiwanie środków zewnętrznych, współpracę z Ukrainą oraz realizację projektów takich jak: polsko – czesko – niemiecki projekt Dramatyczne Zmiany Klimatu i Afryka (produkcja spektaklu teatralnego), Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez, Noc Kultury, polsko-ukraiński festiwal FortMissia.

W pracy zawodowej stara się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szeregu kursów i szkoleń. W roku 2013 jako jedna z 15 kobiet z małopolskich wsi i miast,  które działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie „Kobiety. Liderki. Obywatelki.” realizowanym przez Stowarzyszenie PLinEU w Krakowie. W roku 2015 ukończyła X edycję Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. W trakcie 12 miesięcy trwania Programu Liderzy PAFW odbyła kompleksowy kurs liderski.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Janina Bucka

zatrudniona w GCKPiT od 1986 r. Posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu imprez. Przez trzy lata pełniła funkcję dyrektora GCKPiT. Zajmuje się  popularyzacją i promocją twórczości amatorskiej i profesjonalnej  ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej. Jest kierownikiem zespołu regionalnego „Juzyna”. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Małgorzata Kozina

zatrudniona w GCKPiT od  1987 r. Absolwentka Policealnego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych - instruktor kulturalno - wychowawczy. Przez  lata pracy czynnie uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych. W ramach pracy prowadzi kółko teatralne z młodzieżą. Zajmuje się upowszechnianiem kultury poprzez wszelkiego rodzaju dostępne formy tj. wystawy, koncerty, konkursy, spotkania autorskie i poetyckie. Uczestniczy w targach turystycznych promujących gminę Zawoja. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Grzegorz Ficek

zatrudniony w GCKPiT od 1992 r.  W ramach swoich obowiązków wykonuje prace plastyczne, reklamowe, dekoracyjne i promocyjne. Zajmuje się reklamowaniem  działalności kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej dostępnymi środkami audiowizualnymi. Przygotowuje  informacje o imprezach do prasy, radia i telewizji oraz na stronę internetową gminy. Zajmuje się projektowaniem plakatów i reklam do druku oraz robi skład pisma „Pod Diablakiem” oraz innych wydawnictw.

Reklama

Pod Diablakiem

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy