Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeCENTRUM KULTURYZespół BCK

Zespół Babiogórskiego Centrum Kultury

mgr Anna Kulka 

Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury

Absolwentka administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dyplomacji Kulturalnej Collegium Civitas. W czasie studiów należała do Koła Naukowego Studentów Administracji, gdzie pełniła funkcję koordynatora Sekcji Sponsoringowej oraz do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W tym samym okresie rozpoczęła także współpracę ze Stowarzyszeniem Sztukon z Lublina oraz z Przestrzenią Inicjatyw Twórczych TEKTURA, w której była inicjatorką powstania a potem koordynatorką działań Klubu Seniorów STRUMYK oraz Świetlicy Animacyjnej dla dzieci. Równolegle realizowała praktyki w firmie Acton Training Centre gdzie nabywała umiejętności tworzenia i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL). W roku 2010 podjęła pracę w w/w firmie jako asystent koordynatora projektów. Cały czas jednak związana byłą z działalnością kulturalną w Lublinie, dlatego już rok później rozpoczęła pracę jako koordynator ukraińsko – polsko – niemieckiego projektu TransMisja realizowanego przez Fundację Trans Kultura. W roku 2011 podjęła współpracę zawodową z Warsztatami Kultury w Lublinie, gdzie odpowiedzialna była za pozyskiwanie środków zewnętrznych, współpracę z Ukrainą oraz realizację projektów takich jak: polsko – czesko – niemiecki projekt Dramatyczne Zmiany Klimatu i Afryka (produkcja spektaklu teatralnego), Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez, Noc Kultury, polsko-ukraiński festiwal FortMissia.

W pracy zawodowej stara się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szeregu kursów i szkoleń. W roku 2013 jako jedna z 15 kobiet z małopolskich wsi i miast,  które działają na rzecz rozwoju lokalnej społeczności została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie „Kobiety. Liderki. Obywatelki.” realizowanym przez Stowarzyszenie PLinEU w Krakowie. W roku 2015 ukończyła X edycję Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. W trakcie 12 miesięcy trwania Programu Liderzy PAFW odbyła kompleksowy kurs liderski.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Janina Bucka

zatrudniona w GCKPiT od 1986 r. Posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu imprez. Przez trzy lata pełniła funkcję dyrektora GCKPiT. Zajmuje się  popularyzacją i promocją twórczości amatorskiej i profesjonalnej  ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem promocji twórczości lokalnej. Jest kierownikiem zespołu regionalnego „Juzyna”. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Małgorzata Kozina

zatrudniona w GCKPiT od  1987 r. Absolwentka Policealnego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych - instruktor kulturalno - wychowawczy. Przez  lata pracy czynnie uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych. W ramach pracy prowadzi kółko teatralne z młodzieżą. Zajmuje się upowszechnianiem kultury poprzez wszelkiego rodzaju dostępne formy tj. wystawy, koncerty, konkursy, spotkania autorskie i poetyckie. Uczestniczy w targach turystycznych promujących gminę Zawoja. Współpracuje  z instytucjami kultury, oświaty na terenie gminy i powiatu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Grzegorz Ficek

zatrudniony w GCKPiT od 1992 r.  W ramach swoich obowiązków wykonuje prace plastyczne, reklamowe, dekoracyjne i promocyjne. Zajmuje się reklamowaniem  działalności kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej dostępnymi środkami audiowizualnymi. Przygotowuje  informacje o imprezach do prasy, radia i telewizji oraz na stronę internetową gminy. Zajmuje się projektowaniem plakatów i reklam do druku oraz robi skład pisma „Pod Diablakiem” oraz innych wydawnictw.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy