Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 201322 marca - Babiogórski Uniwersytet

22 marca - Babiogórski Uniwersytet

 

Andrzej Stanisław Mączyński (ur. 3 lipca 1945 w Nowym Sączu) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes TK.

Ukończył w 1968 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1980 habilitował się, w 1989 został profesorem nadzwyczajnym, w 1995 profesorem zwyczajnym. Kieruje Katedrą Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i prawem prywatnym międzynarodowym, jest m.in. ekspertem Europejskiej Komisji Prawa Rodzinnego.

W 1970 zdał egzamin sędziowski. Wchodził w skład Zespołu Ekspertów do Spraw Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów, Rady Legislacyjnej, Komisji do Spraw Reformy Prawa Cywilnego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.  Ponadto latach 1984–1995 był członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w 1996 został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

W listopadzie 1997 Sejm (z rekomendacji AWS) wybrał go w skład Trybunału Konstytucyjnego, w grudniu 2001 został powołany na stanowisko wiceprezesa TK. Kadencję zakończył 5 listopada 2006. W 1998 został członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010)

 

Udzial w odczycie jest nieodplatny.
Zachęcamy Panstwa do udzialu w tym ciekawym projekcie.

 

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy