Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeImprezy 20139 września - Rajd Turystyczny Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły

9 września - Rajd Turystyczny Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły

 

REGULAMIN  
RAJDU TURYSTYCZNEGO SZLAKIEM  KS. KARD. KAROLA WOJTYŁY1. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, jednostki PTTK, zakłady pracy, organizacje oraz turyści indywidualni.
2. W skład drużyny musi wchodzić osoba pełnoletnia (nauczyciel lub kierownik), która bierze pełną odpowiedzialność za swoją grupę zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
3. Organizatorzy zwracają się z serdeczną prośbą o wyznaczenie na opiekunów grup – w miarę możliwości – nauczycieli, kierowników posiadających uprawnienia przewodnickie, bądź będące ratownikami GOPR.
4. Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej, okrycie przeciwdeszczowe, własne wyżywienie i napoje na czas trwania rajdu!
5. Każdą drużynę obowiązuje posiadanie wyposażonej apteczki oraz mapy turystycznej.
6. Pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne wypadki i szkody ponoszą opiekunowie grup.
7. Organizatorzy zapewniają: przejazd uczestników ze Skawicy Centrum na Suchą Górę i z Krowiarek do Skawicy Centrum lub najbliższego danej szkole przystanku PKS (dotyczy szkół i gimnazjów z gminy Zawoja), dyplomy dla poszczególnych grup. Grupy spoza terenu gminy Zawoja – przewóz we własnym zakresie.
8. Decyzja o odwołaniu rajdu może zapaść w przypadku wyjątkowo złej, deszczowej pogody.
9. Ze względu na długość trasy w rajdzie mogą uczestniczyć jedynie osoby w pełni zdrowe i sprawne fizycznie. Nabór uczestników rajdu może odbywać się jedynie na zasadzie dobrowolności.
10. Osoby niepełnoletnie, chcące wziąć udział w rajdzie, muszą uzyskać i przekazać swoim opiekunom pisemną zgodę rodziców.
11. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania Rajdu – zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
12. Zgłoszenie drużyny następuje poprzez dostarczenie listy grupy – wraz z nazwiskami odpowiedzialnych za nią opiekunów – do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi Centrum w terminie do 6 września br. (ew. w dniu 9 września br. na miejscu rozpoczęcia Rajdu do godz. 9.30, tel. (33) 8775-066,
fax. (33) 877-69-49.
13. Turyści indywidualni proszeni są o zgłoszenie swojego udziału organizatorom w miejscu rozpoczęcia rajdu.

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy