Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomeIMPREZYNajbliższe imprezyImprezy 201923 lutego - Slalom Gigant o Puchar Wójta Gminy Zawoja

23 lutego - Slalom Gigant o Puchar Wójta Gminy Zawoja

 

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAWOJA

Organizatorzy: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Wójt Gminy Zawoja, Wyciąg Narciarski „Wojtek” w Zawoi.

Termin: 23 lutego 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zawodów bez podania przyczyny.

Miejsce: Stok narciarski przy wyciągu „Wojtek” w Zawoi Czatoży.

Zgłoszenia: W dniu zawodów w godz. 8.00-9.30 przy wyciągu narciarskim „Wojtek” w Zawoi Czatoży.

Kategorie: Z podziałem na kobiety i mężczyzn, oprócz dzieci do lat 7.

PRZEDSZKOLAKI: do 7 lat – grupa wspólna (dziewczynki i chłopcy)
DZIECI: 8–10 lat
MŁODZICY: 11–13 lat
JUNIOR MŁODSZY: 14–16 lat
JUNIOR: 17–19 lat
OPEN: 20–35 lat    
SENIOR MŁODSZY: 36–50 lat   
SENIOR: powyżej 50 lat
    
Start zawodników na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. O przydziale do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Organizatorzy przyjmują ustne oświadczenia o wieku zawodników, jednakże zastrzegają sobie prawo zażądania od zawodnika okazania dokumentu poświadczającego datę urodzenia. W wypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia o wieku z dokumentem zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Dopuszcza się możliwość startu zawodników w wyższej kategorii wiekowej niż wynika to z wieku zawodnika (z zachowaniem podziału na grupy kobiet i mężczyzn). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup wiekowych, jeśli do startu w danej grupie zgłosi się mniej niż 6. zawodników.

Warunki uczestnictwa: Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy zawodów nie biorą odpowiedzialności na wypadek zniszczenia lub kradzieży sprzętu zawodników. Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Zawodnicy startują tylko w numerach startowych otrzymanych od organizatora (po przejechaniu slalomu zobowiązani są do oddania numeru startowego; nie wypełnienie tego warunku dyskwalifikuje zawodnika).

Opłata startowa: 15 zł (dotyczy wszystkich kategorii).

Sposób przeprowadzenia zawodów: Odbędzie się jeden przejazd slalomu giganta. W przypadku małej ilości zawodników organizatorzy mogą zdecydować o rozegraniu drugiego przejazdu.

Wyniki: We wszystkich grupach startowych zostanie ustalona kolejność miejsc według czasu przejazdu. Zawodnik, który ominął bramkę zostaje zdyskwalifikowany. O czasie przejazdu i prawidłowym pokonaniu trasy decyduje sędzia główny zawodów.

Oglądanie trasy: Trasę można oglądać ześlizgiem obok trasy lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe.

Nagrody i dyplomy: Organizatorzy przewidzieli dla najlepszych zawodników medale, nagrody i dyplomy. Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki (najlepszy czas przejazdu wśród kobiet i mężczyzn) przyznany zostanie Puchar Wójta Gminy Zawoja.
    
Interpretacja regulaminu: Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom oraz jury zawodów. W sprawach spornych oraz nie objętych ww. regulaminem decydują organizatorzy i jury zawodów.

Pod Diablakiem

NOWY NUMER
WIOSNA 2019

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy