Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeKULTURATradycje

Kultura

Na terenie Gminy Zawoja działalność kulturalna ma dawne tradycje. Już w XIX stuleciu działały tu bractwa i stowarzyszenia przy kościele parafialnym w Zawoi, np. Apostolstwo Modlitwy (od 1875 roku), Bractwo Żywego Różańca (od 1876 roku), Bractwo Wstrzemięźliwości (od 1890 roku) i inne.  W latach 1916 – 1919 działało tez Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, a od 1927 roku  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powołane do życia w Polsce rok wcześniej. Organizacje te oprócz realizowania  swoich założeń religijnych brały czynny udział w życiu kulturalnym wsi organizując  przedstawienia o tematyce religijnej, różnego rodzaju kursy, odczyty itp.

Istniały też organizacje świeckie, jak założone w 1929 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych. Zawdzięczała mu swoje  powstanie gminna biblioteka. W okresie międzywojennym działała też Ochotnicza Straż Pożarna i Koła Gospodyń. W latach 1932-1938 istniał w Zawoi zespół regionalny założony przez ludoznawcę, nauczyciela Franciszka Gazdę, zaś w Skawicy  chór i kółko teatralne prowadzone przez  Bronisława Faliszewskiego – emerytowanego aktora.

Po II wojnie światowej  działalność kulturalna  ożywiła się dopiero w latach 60. XX wieku. Powstał wtedy miedzy innymi  zespól folklorystyczny założony przez  Zofię i Władysława Bugajskich, podjęły działalność Kola Gospodyń Wiejskich. Od 1974 roku szereg działań na niwie kultury zaczął w gminie kreować Gminny Ośrodek Kultury; przejął opiekę nad zespołami regionalnymi, organizował wystawy, kursy, szkolenia, a także spektakle teatralne i występy wokalistów.

Obecnie ważnym nurtem działalności kulturalnej na terenie Gminy  jest dbałość o zachowanie własnych tradycji regionalnych traktowanych nie tylko jako  znak własnej tożsamości i cenny zabytek przeszłości, ale także jako istotny element promocji i turystyczna atrakcja. W Gminie działają zespoły regionalne, organizowane są imprezy o charakterze folklorystycznym, itp. Ważne miejsce w działalności kulturalnej zajmuje też promowanie miejscowego rękodzieła i twórczości artystycznej; organizowane są pokazy, wystawy, kiermasze. Gmina ma bibliotekę (nie licząc bibliotek szkolnych), a hala sportowa i skromna sala widowiskowa umożliwiają organizowanie imprez sportowych oraz spektakli teatralnych, występów znanych artystów itp.

Na terenie Gminy działa szereg stowarzyszeń, a Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zrzeszające gminy położone u północnych podnóży Babiej Góry ma w Zawoi swoją siedzibę. W ostatnich latach ukazało się też szereg publikacji poświęconych gminie wydawanych staraniem wspomnianego  tu Stowarzyszenia, Gminnego Centrum Kultury,  Promocji i Turystyki, a także miejscowych szkol i parafii; Zawoja ma  od 1996 roku swoja monografię, a monografia Skawicy jest właśnie na ukończeniu.  Istotny wkład w kulturalny obraz Gminy ma Babiogórski Park Narodowy mający swoją siedzibę w Zawoi, który prowadzi działalność naukową, wydawniczą, wystawienniczą, często uczestnicząc także w imprezach gminnych jako współorganizator.

W kulturalną dzielność Gminy wpisuje się tez Odział PTTK w Suchej Beskidzkiej, będący miedzy innymi opiekunem małego „skansenu”  budownictwa ludowego Górali Babiogórskich położonego w Zawoi na Markowych Rówienkach. Skansenik ten jest często bazą różnego rodzaju imprez kulturalnych, służy jako swego rodzaju scenografia zespołom regionalnym, nagraniom telewizyjnym itp.

Pod Diablakiem

NOWY NUMER
JUŻ W SPRZEDAŻY
WIOSNA 2019

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy