Polish English German Norwegian

 

Kamery OnLine

OTN Mosorny Groń
Stacja Górna

HomePARAFIEZawoja CentrumPlan Kolędy 2016/2017

Plan Kolędy 2016/2017

Wtorek (27.12.2016r.):

 • 1 Ks. - Za wodą, Miśkowce, Żywczaki, Zające
 • 2 Ks. - Gronik, Polonki, Chrabkowa, Mosorne do p. Grzegorza Trybały

Środa (28.12.2016r.):

 • 1 Ks. - Dolne Jaworskie, Mętle, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie, Leśniczówka
 • 2 Ks. - Dalszy ciąg Mosornego i Podgórze

Czwartek (29.12.2016r.):

 • 1 Ks. - od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze
 • 2 Ks. - Petułowa, Rąbaniska, Błędna po potok

Piątek (30.12.2016r.):

 • 1 Ks. - od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole do p. Kostyrów
 • 2 Ks. - Skupnie, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie, Surzyny i Bory do p. Kardasia

2017

Poniedziałek (02.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Kudłata, Koszorek, Krzonka, Skutowa, Hujdowa, Masłówka do szkoły

Wtorek (03.01.2017r.):

 • 1 Ks. - od starej piekarni, Podsot, Trybały, Warzechówka

Środa (04.01.2017r.):

 • 1 Ks. - od p. Sobaniaka, Brzeg do p. Bartyzela

Czwartek (05.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Malikowa, Czarnotowa, Bubiakowa, u Panienki, Gawły

Sobota (07.01.2017r.):

 • 1 Ks. - od p. Gancarczyka, dokończenie Brzegu do p. Jacka Szarleja
 • 2 Ks. - Kalina Dolna i Górna, Piergiesowe Polanki

Poniedziałek (09.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie
 • 2 Ks. - od godz. 14.00 – Bartyzele

Wtorek (10.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Zalas i Gołynia
 • 2 Ks. - od godz. 14.00 – Budzonie

Środa (11.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Pająki, Marszałki

Czwartek (12.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna

Sobota (14.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Łatki i Mazury
 • 2 Ks. - od p. Stopków, do końca Gołyni i Sitkówka

Poniedziałek (16.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Surmiacy, Śpikówka, Szczurkówka, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko

Wtorek (17.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Szczurki i Śmietany
 • 2 Ks. - od godz. 14.00 – Wełczoń, Gliśnica, do starej piekarni

Środa (18.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Hujdy

Czwartek (19.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Hopy, Stróże i Maryniacy

Sobota (21.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Rodziny koło kościoła, Borowi, Piergiesy, Giertugi Górne
 • 2 Ks. - Sałaciaki w kierunku Sióstr, domy pod Surmiakami

Poniedziałek (23.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Chowaniacy i Fujacy

Wtorek (24.01.2017r.):

 • 1 Ks. - od Urzędu Gminy, przy szosie po Ośrodek Zdrowia

Środa (25.01.2017r.):

 • 1 Ks. - Bębny Górne
 • 2 Ks. - od godz. 13.30 – od rodziny Tomczak, Sule, Giertugi Dolne

Aktualizacja: poniedziałek, 26, grudzień 2016 12:19

Pod Diablakiem

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Biuletyn Urzędu Gminy