Polish English German Norwegian

Babiogórskie Centrum Kultury 

Kamery OnLine

Babia Góra 
widok z Zawoi Składy

HomeSAMORZĄDOferty inwestycyjneDziałka - Zawoja Centrum (0,1125 ha)

Działka - Zawoja Centrum (0,1125 ha)

001Wójt Gminy Zawoja ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawoja:
działka sportowo - rekreacyjna oraz usług oświaty - Zawoja Centrum
.

Opis:
Nieruchomość położona w Zawoi Centrum,  o kształcie nieregularnym, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona, graniczy z drogą publiczną – droga gminna. W bezpośrednim sąsiedztwie grunty niezabudowane. W pobliżu  zabudowa  jednorodzinna i letniskowa.  W odległości kilkudziesięciu  metrów  znajduje się  szkoła, kościół, ośrodek zdrowia, zabudowa handlowo-usługowa , hala sportowa.  W południowej części  Gminy Zawoja  położone jest pasmo Babiej Góry, wyciąg narciarski Mosorny Groń i wyciągi orczykowe. Nieruchomość  cechuje dobra lokalizacja.

Cena wywoławcza nieruchomości:
82.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 złotych)
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości, tj. 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2015r. o godz. 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 5% ceny wywoławczej w terminie do dnia 18.07.2015r. na konto Urzędu Gminy.

 - pełny tekst ogłoszenia

 

Reklama

Turystyczna Zawoja

Wszystkie ogłoszenia na www.zawoja.net.pl

Pod Diablakiem

Biuletyn Urzędu Gminy